Metoda

Základy metody lze dohledat do 60. let 20. století. Tvůrci One Brain Kineziologie jsou Gordon Stokes (1929-2006), Daniel Whiteside (1933-2013) a Candace Callaway (1949-2005), odborníci v oblastech genetiky chování, psychologie, aplikované kineziologie, akupresury a neurologie, kteří rozpracovali metodu jemného svalového testování, která je základem kineziologické práce (více informací o přínosu jednotlivých zakladatelů na www.3in1concepts.us). Do České republiky se metoda dostala díky Carol Ann Hontz, americké lektorce, která začala přednášet metodu v zemích východní Evropy a do Prahy se dostala v roce 1994. 

Současnou ředitelkou Three in One Concepts je Anastazya Tomoko Wada, která každoročně v Praze vyučuje lektorské kurzy.

Metoda je od doby svého vzniku neustále obnovována a rozpracovávána a je prováděn další výzkum. Světové centrum Three in One Concepts je ve městě Thousand Oaks v Kalifornii. Každoročně se koná světové shromáždění, Gala, na kterém jsou nové poznatky sdělovány národním facilitátorům. Českým národním zástupcem je Mgr. Miloslava Rutová (www.elpida-plzen.cz)

One Brain znamená jednotný mozek, harmonickou spolupráci obou hemisfér. Levé - mužské a logické, a pravé - ženské, tvořivé a emocionální. 

Pravá hemisféra se zaměřuje na celek, je centrem tvořivosti, vnímá prostor, pracuje se symboly, barvami, pocity, vjemy a obrazy. Je prakticky neomezená časem, přesvědčením, stereotypem, nebo strachem. 

Levá hemisféra logicky uvažuje, usuzuje, vytváří domněnky, funguje lineárně a chronologicky, na principu akce - reakce, pracuje s daty a fakty,  kontroluje a ukládá zkušenosti a navazuje na ně - tedy, vytváří stereotypy. Tady se nachází přímo centrum stereotypního chování, tzv. společná integrační plocha, fyziologická oblast v mozku za levým uchem. Některé stereotypy jsou pro člověka přínosem - jsou to zejména ty vzorce chování, které jsou orientované na přežití. Například v krizové situaci, jakou je třeba autohavárie, SIP (společná integrační plocha) prostě vypne zbytek mozku a převezme velení tak, aby člověk využil veškeré své fyzické síly k přežití. Jiné stereotypy, zejména strach z bolesti, člověku činí překážky v dalším vývoji.

Výzkum prokázal, že pokud obě hemisféry pracují vyrovnaně, celé tělo je pak v rovnováze a spouští se i samoléčící síly organismu. Naše tělo totiž opravdu je schopno se regenerovat. Když se poraníme, rána se zacelí. Když máme bakteriální infekci, nastoupí imunitní systém a o tyto bakterie se postarají bílé krvinky. Náš imunitní systém je vytvořen tak, aby sám sebe vyléčil. Stejně tak i naši psychickou nerovnováhu lze napravit.

Nejvíce problémů je způsobeno strachem, bolestí, nebo také strachem z bolesti (ať už ji chápeme jako fyzickou bolest, či psychické strádání, například ve formě neúspěchu, nepřijetí a podobně). Kineziologie dokáže u každého bloku určit příčinu, dobu a přesnou situaci, ve které k zablokování došlo.  Odblokování takové příčiny poté nabízí klientovi novou, svobodnou volbu do budoucna.

Pomocí kineziologie jsme schopni narušit stereotyp našeho chování a reakcí, kterému jsme se naučili na základě svých negativních zkušeností v minulosti a který nám brání v dalším pozitivním rozvoji.

Kineziologie pomáhá odstraňovat nejrůznější psychické i fyzické problémy. Vychází mimo jiné z předpokladu, že nevyřešené pocity mohou vyústit v odpovídající problémy na fyzickém těle. Dobře pomáhá při tzv. civilizačních chorobách, jako jsou bolesti hlavy, migrény, stres, nespavost, nervozita, strach, fóbie, problémy ve vztazích, ale také pomáhá při odblokování fyzických problémů, zejména těch, které jsou důsledkem moderního způsobu života plného stresu a s nedostatkem pohybu - např. bolesti zad, kloubů, obezita a anorexie, trávicí problémy, alergie, problémy s menstruačním cyklem a otěhotněním u žen a mnohé další.

Zvláštní sekcí v účinnosti metody jsou tzv. poruchy učení a lehké dysfunkce, které znepříjemňují školní docházku zejména dětem, ale i práci mnohým dospělým.

One Brain Kineziologie nediagnostikuje ani neléčí - odblokovává překážky na energetické a emocionální úrovni a nabízí každému NOVOU MOŽNOST ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOT.

 

Kineziologie

07.03.2017 14:19
Velmi často narážíme s klienty v naší práci na systém přesvědčení – je nutné jej nejdříve uvolnit, aby se člověk mohl posunout dá a něco ve svém životě změnit – či si změnu DOVOLIT. Systém přesvědčení je vlastně náš ochránce – je to soubor našich zkušeností, zážitků a reakcí, které nám někdy v...
17.03.2016 21:04
Není dyslexie jako dyslexie. Tento pojem jsme automaticky naučeni spojovat se školním prostředím a konkrétně s neschopností plynně číst. Víme, že vinou dyslexie jakoby nevidíme a tudíž přeskakujeme některá písmenka, či dokonce slabiky a slova. Jenže pojem dyslexie je mnohem širší a v tomto širším...
13.05.2014 12:17
Jednou z pomůcek, kterou kineziologie používá jsou Bachovy esence. Jedná se o přírodní květinové esence vyráběné z planých nejedovatých rostlin. Dr. Edward Bach (1886-1936) byl úspěšný lékař, bakteriolog a homeopat. Absolvoval lékařská studia v roce 1912, v době, kdy se lékařský výzkum v Anglii...
12.11.2013 16:13
Čakrový system člověka   Čakry jsou energetická centra, nebo víry, které rozvádí energii do celého těla prostřednictvím energetických drah, meridiánů. Slovo „čakra“ pochází ze sanskrtu a znamená „kolo“.   V lidském těle se nachází 7 základních čaker plus celá řada vedlejších. Každá čakra...
02.10.2013 14:25
Dnešní oddíl se věnuje tématu pěti těl, pěti sfér, se kterými kineziologie pracuje. Pokud totiž vznikne jakýkoli problém, projeví se vždy na základních pěti úrovních, nebo na některých z nich. Kineziologie přistupuje k řešení problému komplexně, proto vždy kontroluje všechny úrovně a jejich...
08.08.2013 20:24
V sérii článků, kterou jsem si nazvala Metody práce, bych vás ráda seznámila s tím, jaké jsou postupy, které se při kineziologickém odblokování používají a jaká je i samotná filosofie této metody. Témata jsou většinou velmi široká, a často také na mnohokrát zpracovaná v různých knihách, mým cílem...
25.07.2013 15:35
Romány a knihy se zamyšlením: ALBOM, Mitch: Úterky s Morriem BACH, Richard: Racek, Most přes navždy, Iluze, Jediný BYRNE, Rhonda: Tajemství CANFIELD, Jack, HANSEN, Mark: Slepičí polévka pro duši COELHO, Paulo: Alchymista, Mágův deník, Veronika se rozhodla zemřít, Brida, Čarodějka z Portobela, U...
25.07.2013 14:27
Pro další informace vyzkoušejte tyto odkazy: Mgr. Míla Rutová, učitelka One Brain Kineziologie www.elpida-plzen.cz/index.php Mirek Čapek, mistr Reiki sarpa.cz/
25.07.2013 10:44
Každá kineziologická konzultace začíná krátkým pohovorem, ve kterém klient prezentuje problém, se kterým přichází. Je možné přijít i s více tématy najednou, protože velmi často různé problémy spolu navzájem souvisí a když se podaří odstranit jedno téma, rozptýlí se i ostatní. Po...