Jak probíhá kineziologická konzultace?

25.07.2013 10:44

Každá kineziologická konzultace začíná krátkým pohovorem, ve kterém klient prezentuje problém, se kterým přichází. Je možné přijít i s více tématy najednou, protože velmi často různé problémy spolu navzájem souvisí a když se podaří odstranit jedno téma, rozptýlí se i ostatní.

Po pohovoru je třeba vyčistit svalový obvod deltového svalu na kterém se testuje, jak bylo popsáno v úvodním článku. Dále zkontroluji fungování oběhu energie na dvou základních meridiánech (tj. energetických drahách), zapojení hemisfér (vyrovnáme pravou a levou mozkovou hemisféru, aby při odblokování spolupracovaly stejnoměrně) a případně vyrovnám momentální přetížení organismu, které vzniká působením stresu, nebo strachu.

Dále je většinou vhodné zkontrolovat meridiány. Meridiány, popsané čínskou medicínou, jsou dráhy, kterými v těle proudí energie. Pro potřeby kineziologie kontrolujeme 14 základních meridiánových drah, které odpovídají tělesným orgánům. V těchto drahách většinou vznikají potíže ze dvou důvodů - buď nedostatku, či přebytku energie, který se poté projevuje v celkovém pocitu či zdravotním stavu člověka.

Když máme tělo naladěné a sladěné meridiány, testuji prioritní problém, který je vhodný v dané chvíli s klientem řešit. Kineziologie je metoda velmi jemná, protože pracuje vždy s tím, co člověk v té dané chvíli je schopen vstřebat, pochopit a vyřešit. U tohoto problému vždy testujeme úroveň bloku, tzn. na kolik procent je zátěží, a také pozitivní procento, které značí, na kolik se klient snaží s problémem vypořádat a řešit jej. Tyto údaje poté poskytují srovnání a zpětnou kontrolu ať už při konkrétním sezení, nebo když klient přijde příště.

Dále řešíme, jaké pocity jsou spojené s daným problémem. Vycházíme totiž z předpokladu, že každý člověk prožívá různé situace velmi individuálně - tzn. že různí lidí reagují ve stejných situacích úplně jinak. Pro zjištění zapojených pocitů se používá speciální kineziologická tabulka - barometr chování (viz fotogalerie) - ve které jsou zapsané všechny emoce, jak pozitivní, tak negativní, které ovlivňují život člověka.

Když prodiskutujeme barometr chování, někdy vytestuji nejdříve korekce, neboli cvičení, která mohou být fyzická, energetická či meditační atd. Jakmile máme vše hotovo, hledáme příčinu potíží, a to tak, že testujeme věk, ve kterém došlo k zablokování a rozpoutání současných potíží. V daném věku hledáme nějakou konkrétní situaci, která se člověku přihodila a způsobila tak blok, který se dále projevil v problému, se kterým klient přichází. Situaci pomocí psychologických technik uvolníme, opět uděláme korekce a cvičení, která vytestuji a vracíme se zpět do přítomnosti.

Lidský mozek nedělá rozdíl mezi představou a skutečností, proto když zpracujeme situaci v minulosti, člověk dostává novou volbu do přítomnosti.

Každé sezení končí zadáním domácího úkolu, který prodlužuje účinky odblokování a podporuje udržení nového návyku.