Metody práce 4 - Bachovy esence

13.05.2014 12:17

Jednou z pomůcek, kterou kineziologie používá jsou Bachovy esence. Jedná se o přírodní květinové esence vyráběné z planých nejedovatých rostlin. Dr. Edward Bach (1886-1936) byl úspěšný lékař, bakteriolog a homeopat. Absolvoval lékařská studia v roce 1912, v době, kdy se lékařský výzkum v Anglii zabýval hlavně imunologií a hledáním nových vakcín. Jako lékař cítil nespokojenost s tím, že se tehdejší medicína zabývala jen symptomy a neřešila příčiny nemocí – jež souvisejí hlavně s psychikou a negativismem nemocných lidí.

Když si přečetl práce lékaře Samuela Hahnemanna, zakladatele homeopatie, byl nadšen, že i někdo další pochopil to základní: „léčit pacienta a ne nemoc." Vytvořil systém přírodních léčebných látek, ke kterým jsou stejně tak přiřazeny jejich psychické významy.

V kineziologii se používají buď zmíněné kapičky, nebo jejich významy – ve formě textů, které nastiňují nějaký emocionální blok pomáhají odhalit emocionální trauma z minulosti a nastavit nový program.

V následujícím výčtu nabízím rozbor esencí, jejich emocionálního obsahu, afirmace k jednotlivým esencím a jejich význam. Nepíši texty, se kterými pracuji při sezení, pouze materiál k další pozitivní práci s nimi. Takže, pokud jste byli na odbokování a vyšla vám nějaká Bachova esence, můžete podpořit průběh odblokování použitím afirmací.

 

 1. Řepík Lékařský

Emoce - Antagonismus

(Přecitlivělost, Mentální muka, Povrchní radost, Útěk před vnitřním konfliktem)

Afirmace

Dívám se na sebe objektivně – znám své světlo i svůj stín.“

Význam

Vyrovnanost, Hloubka, Schopnost konfrontace, Pravá radost

 

 

 1. Osika – Topol

Emoce - Antagonismus/Nepřátelství

(Strach, Obavy, Nevysvětlitelná ustrašenost, Stísněnost)

Afirmace

Důvěřuji a miluji“

Význam

Důvěra, Bezpečí, Senzitivita, Neohroženost

 

 

 1. Buk lesní

Emoce - Nadšení/Mrzutost (Odpor)

(Péče o blaho, Obavy, Malichernost, Kritičnost, Zatvrzelost)

Afirmace

Jsem v souladu sám se sebou i s druhými.“

Význam

Porozumění, Otevřenost, Empatie, Tolerance

 

 

 1. Zeměžluč oklikatá

Emoce - Odloučení

(Přecitlivělost na své okolí, Slabá vůle, Otrocká úslužnost)

Afirmace

Jsem zodpovědný za vše co ve svém životě vytvářím.“

Význam

Uplatnění podle vnitřních cílů, Hodnota individuality, Sebeuskutečnění

 

 

 1. Voskovka/Rožec

Emoce - Lhostejnost + Žal a pocit viny

(Lhostejnost, Pochyby o sobě, Neakceptování vnitřních poznatků, Orientace navenek)

Afirmace

Z myšlenky roste energie a z energie roste myšlenka.“

Význam

Vedení vnitřním hlasem, Moudrost, Intuice

 

 

 1. Mirabelka

Emoce - Lhostejnost

(Strach, Násilné impulsy, Silné vnitřní napětí, Strach z ztráty sebekontroly)

Afirmace

Jsem v souladu s vesmírným zákonem a řádem.“

Význam

Odvaha, Spontánnost, Uvolnění, Otevřenost

 

 1. Pupen kaštanu

Emoce - Lhostejnost

(Nejistota, Opakované chyby, Neschopnost zpracovat své zkušenosti, Svévolnost)

Afirmace

Vítám každou novou zkušenost, která ke mně přichází a beru si z ní ponaučení“

Význam

Duševní činnost, Odstup, Vnitřní klid, Schopnost poučit

 

 

 1. Čekanka

Emoce - Hněv

Afirmace

Žiji život, jaký jsem si vždycky přál a ostatní mne oceňují.“

Význam

Sebejistota, ocenění, vlastní cesta a hrdost za ni, originalita.

 

 

 

 

 1. Plamínek

Emoce - Zájem /Mrzutost (Odpor)

(Nezájem, Denní snění, Duchovní nepřítomnost, Roztržitost)

Afirmace

Jsem tady a teď.“

Význam

Smysl pro realitu, Schopnost žít v přítomnosti, Tvůrčí síla.

 

 

 1. Plané jablko

Emoce - Lhostejnost

(Malomyslnost – zoufalství, Znechucení, Fanatismus čistoty, Puntičkář)

Afirmace

Nadechuji světlo a vydechuji tmu.“

Význam

Akceptování sebe sama, Pocit spokojenosti sám se sebou, Duchovní šířka, Čistota

 

 

 1. Jilm

Emoce - Strach ze ztráty

(Vyčerpání, Přetížení, Malomyslnost, Zoufalství, Nepřiměřenost, Přehnaný perfekcionalizmus, Psychózy)

Afirmace

Vybírám si takové úkoly, které zvládám.“

Význam

Otevřenost, Tolerance, Vnitřní klid, Zodpovědnost

 

 

 1. Hořec podzimní

Emoce - Lhostejnost + Mrzutost (Odpor)

(Nejistota, Melancholie, Beznaděj, Rezignace, Deprese)

Afirmace

Světlo je vidět jenom ve tmě.“

Význam

Důvěra, Víra, Schopnost řešit konflikt

 

 1. Kručinka

Emoce - Strach ze ztráty

(Nejistota, Zoufalství, Beznaděj, Rezignace, Deprese)

Áfirmace

Vždy mám naději.“

Význam

Pozitivní životní postoj, Optimismus, Naděje

 

 

 1. Vřes skotský

Emoce - Žal a pocit viny

(Osamocení, Egocentrismus, Zaměření – obracení se na sebe)

Afirmace

Život znamená dávat i brát.“

Význam

Porozumění, Zájem o okolí, Spolehlivost, Schopnost vcítění a ochoty

 

 

 1. Cesmína ostrolistá

Emoce - Přijetí (Antagonismus)

(Přecitlivělost, Nenávist, Podezřívání, Nedůvěra, Zatvrdlé srdce, Žárlivost

Afirmace

Jsem světlo a láska.“

Význam

Vnitřní harmonie, Hluboké porozumění, Láska, Všeobsahující láska

 

 

 1. Zimolez, Kozí list

Emoce - Ochota (+Hněv)

Nezájem o současné dění kolem sebe, Nostalgie pro dobré minulé)

Afirmace

Žiji pro dnešní den.“

Význam

Integrace minulosti s přítomností, Minulost

 

 

 1. Habr obecný

Emoce - Lhostejnost

(Nejistota, Mentální – fyzické vyčerpání, Dlouholetá rutina)

Afirmace

Všechno dělám hravě a s radostí.“

Význam

Spontánnost, Vitalita, Živý duch, Vnitřní život

 

 

 1. Netýkavka zkázonosná

Emoce - Jednota (+Odloučení)

(Osamocení, Egocentrismus, Netrpělivost, Frustrace, Popudlivost, Impulsivnost)

Afirmace

Všechno má svůj čas.“

Význam

Jemnost, Porozumění, Diplomacie, Trpělivost

 

 

 1. Modřín opadavý

Emoce - Nepřátelství

(Malomyslnost, Zoufalství, Nedostatek jistoty, Pocit selhání, Méněcennost, Ztráta odvahy, Strach)

Afirmace

Každý den mi nabízí nový začátek.“

Význam

Samostatnost, Sebevědomí, Radost a rizika, Sebedůvěra

 

 

 1. Kejklířka skvrnitá

Emoce - Jednota/Odloučení

(Strach, Známé strachy, Ostýchavost, Přecitlivělost, Strach z konkrétní situace)

Afirmace

Ve svém srdci nacházím víru, naději a lásku.“

Význam

Odvaha, Senzibilita, Osobní statečnost, Hrdinství

 

 1. Hořčice divoká

Emoce - Lhostejnost

(Nezájem, Intenzita sklíčenosti bez známého důvodu, Melancholie, Světobol, Trudomyslnost)

Afirmace

Věřím v šťastnou budoucnost.“

Význam

Radost, Jasnost, Stabilita, Světlo

 

 

 1. Dub letní

Emoce - Nepřátelství

(Malomyslnost, Zoufalství, Deprese, Přepracovanost, Dlouhodobé napětí, Sklíčenost, Vyčerpanost)

Afirmace

Zvládám všechny životní překážky.“

Význam

Silná vůle, Vytrvalost, Spolehlivost, Výdrž

 

 

 1. Oliva

Emoce - Odloučení

(Nezájem, Vytrvalý stres, Úplné vyčerpání, Chronická únava)

Afirmace

Celou mou bytostí proudí energie světla a lásky.“

Význam

Energie, Vitalita, Síla, Regenerace

 

 

 1. Borovice

Emoce - Odloučení

(Malomyslnost, Zoufalství, Pocit viny, Přílišná svědomitost, Sklíčenost, Vnitřní výčitky)

Afirmace

„Odpuštění je klíčem ke štěstí.“

Význam

Pravá lítost, Odpuštění, Láska k sobě, Odpuštění

 

 

 1. Jírovec červený

Emoce - Odloučení a Jednota

(Strach, Negativní myšlenky, Nadměrné strachy, Přehnaná péče, Pesimismus, Sebeobětování)

Afirmace

„Všechny mé myšlenky jsou pozitivní.“

Význam

Pozitivní myšlenky, Vnitřní klid, Pocit jistoty, Láska k bližnímu

 

 1. Devaterník penízkový

Emoce - Žal a pocit viny

(Strach, Naprostý teror, Šok, Akutní strach, Hrůza, Panika

Afirmace

Jsem v kontaktu se svou duší.“

Význam

Nevyčerpatelná síla, Životní odvaha, Hrdinství, Odvaha

 

 

 1. Voda skalní (pramenitá, léčivá)

Emoce - Mrzutost

(Přehnaná starost o druhé, Sebepotlačení, Sebemučednictví, Strnulost, Sebezapření, Přísnost)

Afirmace

Přijímám nové poznatky a nechávám se unášet řekou života.“

Význam

Tolerance, Vnitřní klid, Otevřenost

 

 

 1. Chmerek roční

Emoce - Naladění

(Nejistota, Nerozhodnost, Těkavost, Nevyrovnanost)

Afirmace

Naslouchám svému srdci.“

Význam

Radost z rozhodnutí, Vnitřní rovnováha, Jistota, Vyváženost

 

 

 1. Snědek chocholičnatý

Emoce - Odloučení (+Jednota)

(Malomyslnost, Zoufalství, Mentální - Fyzický šok, Zármutek, Ztráta energie, Vzkříšení)

Afirmace

Zbavuji se všeho negativního.“

Význam

Vnitřní oživení, Šokové uvolnění, Volný tok energie, Nová životní síla

 

 1. Kaštan jedlý

Emoce - Jednota/Odloučení

(Malomyslnost, Silné zoufalství, Mentální trýzeň, Vnitřní prázdnota)

Afirmace

Po každé noci přichází nové ráno.“

Význam

Znovunalezení božské jednoty, Vykoupení – spása, Princip vykoupení

 

 

 1. Sporýš lékařský

Emoce - Mrzutost (Odpor)

(Péče o blaho jiných, Přílišný entuziasmus, Trvalé napětí, Horlivost, Vyčerpání)

Afirmace

Harmonie vyrůstá ze srdce s vědomím, že je chráněna.“

Význam

Cílevědomost, Uvolnění, Vstřícnost vůči druhým, Ovládání

 

 

 1. Hroznové víno

Emoce - Mrzutost (Odpor) + Strach ze ztráty

(Přehnaná péče o blaho jiných lidí. Domýšlivost, Nepružnost, Dominantnost, Autoritativnost, Egoismus)

Afirmace

Vládnout znamená sloužit.“

Význam

Pozitivní vůdčí vlastnosti, Vysoký příliv energie, Prosazení

 

 

 1. Vlašský ořech

Emoce - Žal a pocit viny

(Přecitlivělost, Životní změny, Ovlivnitelnost, Nejistota, Nerozhodnost)

Afirmace

Každé mé pozitivní rozhodnutí mě přibližuje k cíli.“

Význam

Odvážný přelom, Cílevědomost, Jasnost, Nový začátek

 

 

 1. Kakost (bahenní)

Emoce - Rovnost

(Nezájem o dění kolem sebe, Lhostejnost, Rezervovanost, Stáhnutí se do ústraní, Izolovanost)

Afirmace

Ve svém životě dělám vše s láskou a pokorou.“

Význam

Vyrovnanost, Suverenita, Tolerance, Hrdost

 

 1. Bílý kaštan

Emoce - Nepřátelství

(Nezájem, Stále se opakující myšlenky, mentální napětí, Ozvěna v hlavě)

Afirmace

V mé duši je klid a mír.“

Význam

Vyrovnanost, Duševní klid, Kreativní myšlení, Duchovní jasnost

 

 1. Oves hluchý

Emoce - Lhostejnost

(Nezájem, Smutek, Nerozpoznaný potenciál, Nespokojenost, Rozervanost)

Afirmace

Spojuji se, se svým vnitřním já.“

Význam

Seberealizace, Naplnění, Jasné cíle a ambice, Životní úkol

 

 

 1. Šípková růže

Emoce - Sebejistota

(Nezájem, Apatie, Rezignace, Nezúčastněnost)

Afirmace

Od života dostávám jen to, co si zasloužím.“

Význam

Motivace, Zájem o život, Pozitivní myšlení, Životní radost

 

 

 1. Vrba

Emoce - Žal a pocit viny

(Ztráta naděje, Zoufalství, Oběť osudu, Zatrpklost, Frustrace, Negativní pocity)

Afirmace

„Myslím a jednám pozitivně.“

Význam

Pozitivní životní postoj, Čistota, Optimismus,Vlastní odpovědnost

 

 1. Životodárné (záchranné) kapky

Emoce - Antagonizmus + strach ze ztráty

Afirmace

Věřím v život a jsem klidný.“

Význam

Důvěra, bezpečí, pokračování života