Metody práce 1 - Pozitivní myšlení a afirmace

08.08.2013 20:24

V sérii článků, kterou jsem si nazvala Metody práce, bych vás ráda seznámila s tím, jaké jsou postupy, které se při kineziologickém odblokování používají a jaká je i samotná filosofie této metody. Témata jsou většinou velmi široká, a často také na mnohokrát zpracovaná v různých knihách, mým cílem tedy není opisovat tyto prameny, ale spíše ve zkratce nastínit jádro problematiky tak, aby bylo pro vás co nejpřínosnější.

 

Na úvod jsem vybrala téma POZITIVNÍHO MYŠLENÍ a AFIRMACÍ.

 

Je to téma, které má psychologickou podstatu a souvisí s vlastní mentálním tréninkem a učením člověka. V současné době se vědci velmi přibližují názoru, že myšlenka dokáže změnit a ovlivnit hmotu, a to jak myšlenka negativní, tak pozitivní. Již spisovatel a filosof Ralf Waldo Emerson prohlásil: "Stáváme se tím, o čem celý den přemýšlíme." A opravdu, když začnete sledovat tok svých myšlenek a dáte si je do souvislosti s tím, co se vám v životě děje, všimnete si nápadných souvislostí.

Také, naše úspěchy a neúspěchy závisí přímo na tom, co si o nich myslíme - my jsme mírou, která ovlivňuje naši sebejistotu a naše vnímání světa. My jsme těmi, kteří si sami pro sebe určují, jestli je něco pozitivní, nebo negativní a každá věc může být nahlížena vždy z obou stran ... jen na nás záleží, pro kterou se rozhodneme. Pokud jsem na začátku mluvila o moderní vědě, musím teď poznamenat, že tento přístup je ve skutečnosti daleko starší, pochází ze starověkého Řecka. Již Prótagorás z Abdéry se zapsal do historie výrokem: "Člověk je mírou všech věcí, jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou."

Pokud chceme vyřešit své potíže a neduhy, měli bychom se rozhodnout pro ten pozitivní pohled na věc :)

 

MYSLET POZITIVNĚ však není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Každou vteřinu jsme totiž zaplavováni tisíci drobných myšlenek na nejrůznější věci a zkuste zkrotit rychlost své mysli. Samozřejmě, nejúčinnější metodou je relaxace, nebo přímo meditace, která člověku, pokud si toto umění osvojí, pomůže mysl zklidnit. V praktickém uspěchaném životě však můžeme začít alespoň s minimem pozitivního myšlení, jímž jsou afirmace.

AFIRMACE je vnitřní prohlášení, nebo myšlenka, kterou si sami vytvoříme a kterou si mechanicky opakujeme, abychom mysl motivovali, směrovali a trénovali. Správná afirmace by měla být v přítomném čase a bez negací. Nepomůže, když si budeme opakovat větu "nebudu vzteklý/á". Mozek má velký problém se záporem a ironií, zápor automaticky přehazuje do kladu, takže nám vznikne "budu vzteklá" a jsme tam, kde jsme přesně nechtěli. Také budoucí čas nic neznamená - kdy tuto změnu chceme? Hned? Za týden? Za rok? Správná afirmace tedy zní "jsem klidný/á" - tady a teď, když si představujeme ideální stav, když už situace nastane. Tady se nám myšlenka propojuje s emocemi, které tvoří další část kineziologické práce.

 

Afirmace často dávám za domácí úkol, právě k podpoření motivace a zaměření klienta na vlastní zlepšení.