Metody práce 2 - Pět těl

02.10.2013 14:25

Dnešní oddíl se věnuje tématu pěti těl, pěti sfér, se kterými kineziologie pracuje. Pokud totiž vznikne jakýkoli problém, projeví se vždy na základních pěti úrovních, nebo na některých z nich. Kineziologie přistupuje k řešení problému komplexně, proto vždy kontroluje všechny úrovně a jejich naladění.

1. Fyzické tělo (tělo)

Toto tělo je právě tím, které nám většinou dává signál, že se něco děje tím, že nám propukne nějaká nemoc, nebo nějaké fyzické potíže. Pokud k tomu dojde, znamená to, že téma již se objevilo na ostatních tělech, ale člověk mu nevěnoval pozornost, nebo jej podcenil a proto vyústilo až v problém ve fyzickém těle. Fyzické tělo souvisí s tělesností, sexualitou a s osobní odpovědností za tělo.

Pokud existuje nějaká nerovnováha v tomto těle, projeví se to buď extrémní starostlivostí  sebe sama a o druhé, nebo naopak sebedestruktivními programy, jako je obezita, anorexie, alkoholismus a jiné závislosti.

Přidruženým elementem je země.

2. Mentální tělo (myšlení a mozek)

Tato sféra je zmítána bouří myšlenek. Jak už jsme o tom hovořili v minulém díle o pozitivním myšlení - člověk neustále přemýšlí a rozmýšlí, hodnotí situace a lidi kolem sebe. Je neuvěřitelně těžké ovládat své myšlenky tak, aby nám neškodily, ale lze se to naučit.

Toto tělo označuje intelekt, systém přesvědčení, individuální hodnoty.

Pokud je v nerovnováze, člověk těžko reaguje na změny, chybí pružnost, rozhodnost a naopak převažuje agrese a napětí.

Přidruženým elementem je dřevo.

3. Emocionální tělo (pocity)

Emoce je naléhavý, individuální instinkt. Emoce je vždy na počátku všeho - vše začíná tím, že máme z něčeho nějaký pocit. O něm poté přemýšlíme a na základě toho pak jednáme. Emocionální tělo je tedy pevně spjato s mentálním a je jím i omezováno.

Problém na emocionálním těle se může projevit emocionální nestabilitou, až labilitou, kdy přehnaně reagujeme na jakýkoli podnět, nejistotou a pocity méněcennosti. Druhým extrémem může být zasněnost, vize bez činů a flegmatismus.

Přidružený element je oheň.

4. Esenciální tělo (duše)

Tato sféra je spojena s důvodem, proč jsme na zemi. Každý z nás hledá své místo v životě, v partnerských vztazích, v rodině, v práci. Esenciání tělo odráží to, jak hodně dokážeme poslouchat vlastní intuici a vedení k tomu, abychom se cítili šťastní.

Problém na tomto těle se může projevit sníženou motivací k životu, malými, či naopak přehnanými ambicemi, přelétavostí mezi partnery, pracemi, koníčky, kdy se člověk snaží vše vyzkoušet v bláznivé touze najít to pravé a přitom nikdy nejde dostatečně do houbky, aby se mu jeho honba vyplatila.

Přidruženým elementem je voda. 

5. X-faktorové tělo (aurické, astrální, éterické)

Je to tělo, které souvisí s životní energií, s energetickými obaly člověka a s jeho ochranou. X-faktory jsou záležitosti, které se vymykají běžnému chápání. Patří sem jevy jako intuice, telepatie, magie a podobně, které člověka ovlivňují na jemnohmotné úrovni.

Problém v této sféře může znamenat přílišné reakce organismu na vnější vlivy - infekce, únavu, stres, nebo naopak přehnaný dogmatismus, defenzivní postoj k druhým a uzavřenost.

Přidružený element je kov.

 

Kineziologie vždy pracuje se všemi úrovněmi pro úplnost pohledu na vaše trápení.