Zamyšlení na dnešní den

05.09.2013 08:31

Zamyšlení na dnešní den


 

Někdy je těžké ovládat své myšlenky a takzvaně "myslet pozitivně", ale skutečně tento postup může změnit váš pohled na život. Nabídnu vám dnes zjednodušený překlad myšlenky Louise L. Hay, americké autorky a ženy, která sama zvítězila nad rakovinou.

 

Jak začínáte svůj den? Když se ráno probdíte, jaká jsou první slova, která vypustíte z úst? Stěžujete si? Obáváte se, jaký bude den, který máte před sebou? Pomyslíte si, že váš život směřuje nesprávným směrem?

To, jak začínáme svůj den je často totožné s tím, jak žijeme svůj život.

Co řeknete jako první, když se podíváte v koupelně do zrcadla? Na co myslíte, když se sprchujete? Na co, když se oblékáte? Jak odcházíte ze svého domu do práce? Prostě jen vyběhnete ven, nebo si řeknete něco hezkého? A co uděláte, když nasednete do auta? Třísknete dveřmi a zamumláte si, že zase musíte do práce?

Ráda bych, abyste začali svůj den pozitivní afirmací.

 

 

How do you start your day? When you first wake up in the morning, what are the first words that come out of your mouth? Do you complain? Do you worry about the day ahead of you? Do you think about what’s not working in your life?

How we start our day is often how we live our lives.

What do you say when you first look in the bathroom mirror? What do you say when you take a shower? What do you say when you get dressed? How do you leave your house for work? Do you just run out or do you say something nice. And what do you do when you get into the car. Do you slam the door and growl that you have to go to work?...

I would like you to start your day tomorrow with an affirmation.